ძმაო

თუ დაინახა ძმა შენი, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული პრობლემები, რომ კონკრეტულ პირს, რომელიც არ არის მოგვარებული. სხვისი ძმის ოცნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ გსურთ აქვს ფიზიკური ან ფსიქიკური მახასიათებლები, რომ ადამიანს აქვს.