ლედიბუგი

სიზმარში და ქალის ოცნება სიზმარში წარმატების სიმბოლოა. ეს ასევე ნიშნავს ბედნიერებას სამსახურში.