მტრობა

მტრობისადმი ოცნებობთ, ეს ნიშნავს, რომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ თქვენი ქცევის საკითხებს. იქნებ არის ადამიანი, ვინც შეურაცხყოფილად დარჩა, იქნებ არის ისეთი რამ, რაც არ უნდა გააკეთო … ან იქნებ არის რამე, რაც უნდა გააკეთო, კარგი მიზეზების გამო, დაეხმარო ვინმეს, როდესაც მათ ნამდვილად სჭირდებათ დახმარება.