ლარვა

რომელსაც ურთიერთქმედების ან გამოვლენა და ხედავს larva, როდესაც ის ოცნებობს, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და დგას როგორც ცუდი omen დიდი აღორძინება. თქვენ გადის რამდენიმე შიდა ცვლილება და ცვლილებები, ტრანსფორმაცია ან ცვლილებები.