ლაუდანუმი

თუ აიღო laudanum ოცნება, მაშინ, რომ ოცნება ვარაუდობს, რომ თქვენ დაიწყოს თავიდან.