ანტენა

ანტენის შესახებ ოცნება ემოციურ ან ფსიქოლოგიურ მიმღებლობას წარმოადგენს. საკუთარი თავის ან სხვის გახსნა არის ახალი იდეების ან აზრების მიღება.