სატელიტური კერძი

სიზმარში სატელიტური კერძი ნიშნავს იმ სამყაროში გამოწვეულ პრობლემებს და ცნობიერებას, რომ ეს გამოწვეულია მის მიერ.