სატელიტური კერძი

სიზმარში სატელიტურ კერძთან ურთიერთობა, მისი ინტერპრეტაცია ხდება როგორც სიტუაციის ან ფაქტის აღქმის ცოდნა ან შესაძლებლობა. სატელიტური ჭურჭლის ოცნებობაზე, მას ასევე აქვს უნივერსალური ცნობიერების სიმბოლური მნიშვნელობა დებატებისა თუ დისკუსიისთვის მნიშვნელოვანი თემის ან პრობლემის გაგებაში.