ანტიფრიზი

ანტიფრიზის მქონე ოცნება სიმბოლურად იღებს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც პროაქტიულია ან ორიენტირებულია მომზადებაზე. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი წესრიგშია სანამ უფრო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მიიღებთ. მაგალითი: ქალი ოცნებობდა ზეთის დაღვრაზე ძრავაზე, სადაც ანტიფრიზი უნდა წასულიყო. რეალურ ცხოვრებაში, მას მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჰქონდა, რომ მოეჩვენა, რომ ძალიან კომფორტულად გრძნობდა თავს. ანტიფრიზის სატანკოში შემავალი ზეთი ასახავს თქვენს სურვილს, რომ დაწყნაროთ და შეფერხებით (ზეთი) გააკეთოთ ყველაფერი, ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოთ თქვენი საუკეთესო გადაწყვეტილებისთვის აუცილებელი მზადება (ანტიფრიზი).