ძველი

ოცნება უძველესი თემის შესახებ, სიმბოლოა მისი საფუძვლის გრძნობა. თქვენ კარგად ხართ დასაბუთებული და შეგიძლიათ შეიტყოთ თქვენი წარსულიდან.