დენ, ლარა, დენ, მღვიმე

ოცნება, რომელშიც იმალება, ნიშნავს წარმატებას, განვითარებას და შრომას.