მსუბუქია

სანთებელას ოცნება სიმბოლოა, თუ რაიმეს წამოწყების სურვილი გსურთ. სიტუაცია ან პრობლემა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ სტიმული მოგცეთ, როცა მოისურვებთ. Zippo სანთებელას ოცნება სიმბოლოა იმისთვის, რომ მიიღოთ რამე, როდესაც გსურთ თამაში. მეტაფორა, რომ დააკვირდეს სილამაზეს, რისი გაკეთებაც იცით. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ეთამაშა Zippo სანთებელასთან. რეალურ ცხოვრებაში ის გრძნობდა თავს მტრის თქმით, მას შეეძლო შურისძიება მოეხდინა მას, როცა ეს სურდა.