ანუსის

ანუსის ოცნება სიმბოლოა არასასურველი სიტუაციების ან პრობლემების შექმნის პოტენციალის შესახებ. ოცნება გაუპატიურების შესახებ სიმბოლოა იმპოტენციისკენ, რათა თავიდან აიცილოს არასასურველი ვითარება.