Ოცნების მადევარი

სიზმარი კატის ოცნებას სიმბოლურ კედელს ან ბარიერს უქმნის თქვენს ცხოვრებაში ნეგატივიზმის წინააღმდეგ. შეიძლება გქონდეთ ჩვევა ან რწმენა, რომ რთულ სიტუაციას უქმნით.