საზღვაო ძალები

ოცნება შესახებ მუქი ლურჯი სიმბოლოა ხისტი პოზა ან რწმენის სისტემა, რომელიც კონფრონტაციული. სხვის პრობლემაზე შეწყვეტაზე უარს. დარჩი ვიღაცაზე და უარი თქვა უკან გაბრუნებაზე. იმის ცოდნა, რომ მათი ქცევა ან განზრახვა უარყოფითია, რადგან ვიღაცას ჯიუტად ეკიდებით. უარყოფითი მიზეზია კარგი მიზეზის გამო. ჯიუტი დამოკიდებულება, როგორც უკანასკნელი საშუალება. უარყოფითად, საზღვაო ძალამ შეიძლება ასახოს მისი ამპარტავანი განზრახვა, არასოდეს შეაჩეროს ვინმეს დაზიანება და შეწუხება. ეს შეიძლება იყოს პიროვნების ან პრობლემის წარმოჩენა ისეთი ამპარტავანი, რომ ზრუნავს შენზე, არასდროს შეუშალოს მას, როდესაც მან იცის, რომ ეს არასწორია.