მკვლელი

ოცნება მკვლელი სიმბოლოა თქვენ ან ვინმე სხვას, ვინც ცდილობს აჩვენოს სხვები, რომ რაღაც საშიში არ აქვს. უარყოფითად, მკვლელი შეიძლება ასახავდეს ჩვენება … ან რისკის ვინმე გამოჩნდება, რომ რაღაც საშიში არ არის. თქვენი ვაჟკაცობის ჩვენება.