აბორტი

აბორტის შესახებ ოცნება სიმბოლოა თქვენს ცხოვრებაში განვითარების სიტუაციებში, რომლებიც უარყოფილ იქნა ან მიტოვებულია. თქვენ ან ვიღაცამ შეიცვალა აზრი. აბორტის გაკეთება შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ თქვენ შიშობთ, შიშის, ზეწოლის, პირადი კონფლიქტების ან მორალური ვალდებულებების გამო, თქვენს ცხოვრებაში ახალი მიმართულებით გატარება.