ექიმი

თუ ოცნებობდით და სიზმარში ხედავდით, რომ ექიმს ხედავთ, ეს გულისხმობს გულგრილ დაავადებას და ოჯახის წევრებს შორის კონფლიქტს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ემოციური და სულიერი შეხორცების აუცილებლობა. სიზმრის ექიმის ნახვა სოციალურ ატმოსფეროში, აცხადებს კეთილდღეობას და ჯანმრთელობას. თუ თქვენ საძილე და ოცნებობს, რომ ოცნება დაქორწინებული იყო ექიმი, ეს ხელს უშლის თქვენ მიმდინარეობს მოტყუებული ვინმე ან სიტუაცია.