ნესვი

ნესვის ოცნება სიმბოლოა ქცევაზე, რომელიც ორიენტირებულია ნივთების მცდელობაზე ან სხვების მოსინჯვაზე.