თევზის ბაზარი

ოცნება თევზის ბაზარზე სიმბოლოა დადებითი ცვლილებების ან პროგრესიის უამრავი შესაძლებლობისთვის. ყოველთვის გქონდეთ უნარი განსხვავებული რამის გაკეთება ან ახალი პრობლემის მოგვარება. შესაძლო გადაწყვეტილებებით გარშემორტყმული გრძნობა. თევზის ბაზარი ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს ახალი იდეების სიმრავლის ან ხედვის წარმოდგენას.