მიუთითებს

ოცნება რამეზე ან ვიღაცაზე მითითებაზე, სიმბოლოა სიტუაციაზე ან გარკვეულ ქცევაზე ყურადღების მიქცევა. თქვენ ან ვინმე, ვინც წინადადებას აკეთებთ. სიზმარში მითითება შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ სიტუაციას ან საკუთარ ქმედებებს. სხვაგვარად, სიზმარში აღნიშვნა შეიძლება ასახავდეს პრობლემის გადაჭრას, რომელიც შენთვის არის ნაჩვენები. ოცნებობს იარაღის მითითებისას, დამამტკიცებელ ან აგრესიულ წინადადებებს ასახავს. ვინმემ გითხრა, რა უნდა გააკეთო ან რა უთხრას. ეს ასევე შეიძლება იყოს შიშიანი შიშის წარმომადგენლობა ან ძლიერი პიროვნება, რომელიც ხელმძღვანელობს თქვენს არჩევანს.