პენსიაზე გავიდა

საპენსიო ოცნება სიმბოლოა ძველი ჩვევები ან ცხოვრების ძველი გზა, რომელიც შეწყდა. შეიძლება თქვენ გადახვედით ადრინდელი რწმენის სისტემას ან ცხოვრების წესის არჩევანს. შეიძლება განიცდიდეთ გადასვლას ან ახალ ეტაპზე. თქვენი ცხოვრების გარკვეული სფერო დამშვიდდა, როგორც კი წინ მიიწევთ. ალტერნატიულად, რაღაცის მიცემის არჩევა ან როდესაც შენიშნა, რომ შენ სხვა რამის გაკეთება არ გსურს.