სამთო

როდესაც ხედავთ სამთო ოცნება, ეს ოცნება მიუთითებს მისი კომპონენტების, რომელთაც სურთ დააზარალებს თქვენ, დამახსოვრების ნეგატიური წარსულის.