Წისქვილზე

აქვს ურთიერთქმედების ქარხანა ან ის ან ვხედავთ mill, როდესაც თქვენ ოცნებობს, შეიძლება განიმარტოს, როგორც სიმბოლიზმი უუნარობა მოერგოს. შეიძლება არ იცით როგორ გამოიყენოთ ინფორმაცია თქვენი წარსულიდან. შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ გამოცდილებას? შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ მიმდინარე გამოცდილების პრობლემები ან სიტუაციები? მეორეს მხრივ, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული ახსნა. ალტერნატიულად, წისქვილს თავის მხრივ ნიშნავს სიზმრის ან მუტაციის ბოძები. ეს ნიშნავს ცვლილებას, ტრანსფორმაციას ან შეცვლას ნებისმიერ სიტუაციაში ან ნებისმიერ ურთიერთობაში თქვენს იღვიძებს ცხოვრებაში.