გახეხილი

იყიდება საყურადღებოა, როდესაც თქვენ ოცნებობს, თქვენ გაქვთ მნიშვნელობა დასრულების, გარდაცვალების ან ბოლოს რაღაც. მეორეს მხრივ, შეიძლება იყოს სხვადასხვა განმარტებით, ოცნება გაგებული, როგორც წინადადება, რომ თქვენ ცდილობთ რაღაცის დამალვა. შესაძლოა თქვენ გრძნობებს თრგუნავთ. ან იქნებ არ ხართ მზად შეხვდეთ (ვიღაცას) პირისპირ მტრული ან არგუმენტირებული განზრახვით. მესამე მნიშვნელობა არის თქვენი ცხოვრების ის ასპექტები, რომლებიც უნდა აღმოიფხვრას.