ხავსი

შეარჩიეთ ურთიერთობა ან იპოვოთ ხავსი, რომელიც ოცნებობთ ხოლმე, თუ როგორ აჩვენებს უკიდურესად ნელი პროგრესის მიღწევას რაიმე დავალების, პროექტის, გეგმის ან სქემის ან ურთიერთობის დროს. უფრო მოთმინება უნდა გქონდეთ.