ჯერ კიდევ ჩვილი

სიზმარი ბავშვის გაჩენის შესახებ სიმბოლოა ბოლო წუთის შეფერხებებისა თუ წარუმატებლობების შესახებ. რაღაცის მიღწევასთან ახლოს და საბოლოოდ დაკარგვის გრძნობით. განიცდის ზარალის მნიშვნელოვან ბოლო მომენტში. რაღაცის მოულოდნელი ან მოულოდნელი დასასრული. სხვაგვარად, მშობიარობა შეიძლება აისახოს ვინმესადმი ნდობის მოულოდნელ ან ბოლო წუთს დაკარგვაზე.