ნაცისტური

ოცნებობს და ნაცისტის ნახვა, როდესაც ოცნებობთ, თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი მიუთითებს ბოროტი და უმოწყალე ძალის ფორმაზე, რომლის დასაბუთება შეუძლებელია. შეგიძლია იგრძნო, რომ სხვები დაგდევენ.