ნეკრომაქსი

თუ ოცნება Necromancer, მაშინ ასეთი ოცნება მიუთითებს საფრთხე თქვენ მიიღებთ თქვენი მტრები. უკეთესი ახსნა და ოცნება, იხილეთ მნიშვნელობით hypnotist.