Მშვილდი და ისარი

სიზმარში მშვილდი და ისარი წარმოადგენს ქალთა და მამაკაცთა როლების კომპონენტებს, რომლებიც შეხებია სქესობრივი კავშირის დროს. შესაძლოა, ამ კომპონენტებიდან ერთ-ერთი კონტროლი არ არის და არ არის სიყვარული, როდესაც სიყვარულს აკეთებს. მეორეს მხრივ, სიზმარმა შეიძლება მიუთითოს აგრესია, იმედგაცრუება და სტრესი. ალბათ ცდილობთ პროგნოზირების გაკეთებას.