ორკა (მკვლელი ვეშაპი)

ორკას ნახვის ოცნებაში ეს აიხსნება, როგორც ოცნება მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმის მქონე მეოცნებე ადამიანისათვის. ეს ოცნება ნიშნავს უნდობლობას და საეჭვო მიზეზებს.