ქვიშა

ქვიშის სანახავად ის აიხსნება, როგორც ოცნება მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით მეოცნებე ადამიანისათვის. ეს ოცნება ნიშნავს პერსპექტივის შეცვლას ან თქვენი დამოკიდებულების ცვლილებას. ასევე გაითვალისწინეთ ნაცნობი ფრაზა: ~დროის ქვიშა~, რომელშიც ის შეიძლება მიანიშნებს, რომ თქვენ დროს კარგავთ ან დროზე გაშვებთ. სველი ქვიშის დანახვა შეიძლება გაგებული იქნას როგორც თქვენი ქვეცნობიერი გონების მანიფესტაცია, რადგან თქვენს ცხოვრებაში აკლიათ ბალანსის გრძნობა.