გადაკვეთა ძვლები

რომელსაც ურთიერთქმედების ან გამოვლენა ან ხედავს crossbones, როდესაც თქვენ ოცნებობს, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და დგას როგორც omen საფრთხე და შხამი. სიმბოლო ასევე შეიძლება დაუკავშირდეს მეკობრის ცხოვრების ნიშანს.