ოქტომბერი

როდესაც ოქტომბერზე ოცნებობთ, ასეთი ოცნება მიანიშნებს წარმატებას სხვადასხვა საქმიანობაში.