თიხა

სიზმარში თიხასთან მუშაობისთვის სიმბოლოა შემოქმედების, მოქნილობის და სიტუაციაში საკუთარი თავის ან სხვების ჩამოსხმის უნარი. მანიპულირება რამ თქვენს სასარგებლოდ. ოცნება თიხის თხრაზე და იმაზე, რომ თიხის გროვა წარმოადგენს პრობლემას, არ სურს ამის გაკეთება. რაღაც ზედმეტი ნამუშევარია, ან თავს უსარგებლედ გრძნობს. რაღაც უსიამოვნოა, რომ ჯერ ერთიანად არ უნდა დარჩე.