თიხა, თიხა, ცალი

სიზმარში თიხასთან სანახავად ან მუშაობა, ეს წარმოადგენს შემოქმედებითობას და თქვენი გონების ფორმირების შესაძლებლობას. ეს ასევე შეიძლება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ახერხებთ ნივთების მანიპულირებას. ალტერნატიულად, ეს მიუთითებს თქვენს მიერ გარკვეული მიზნების და გეგმის დასახვის აუცილებლობაზე. შენ რაღაცები გაიზრდები და მომავლისთვის უნდა დავგეგმოთ. ფროიდისეული შეხედულებისამებრ, თიხა სიმბოლოს განავალს. სიზმარში თიხის ქოთნის ნახვა, ეს ნიშნავს ერთგულებას, სათნოებას ან სიწმინდეს. თიხის ქოთანი ასევე სამკურნალო სიმბოლოა.