Მღვდელი

ოცნება და მღვდლის ნახვა აიხსნება, როგორც მეოცნებე ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზებული ოცნება. ეს ოცნება ნიშნავს სულიერ საჭიროებებს, რეგულაციას, რელიგიურ რწმენას და ხელმძღვანელობას. ეს ასევე სიმბოლოა სისუფთავე და აბსტინენცია. სექსუალურობას ხედავ, როგორც ამორალურს. ოცნებობ და ნახავ დიქტატორულ მღვდელს ან გმობს, ეს აიხსნება, როგორც ოცნება მეოცნებლისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით. ეს ოცნება ნიშნავს ურყევ და ექსტრემალურ ავტორიტეტს.