ხბო

ოცნება ხბოს (ბავშვი cow) განასახიერებს სიყვარული და სითბო, რომელიც არის ემოციური პრიორიტეტია. მოუსვენრობა ან კვების შესახებ, თუ რას გრძნობს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგნორირება ან ფართო. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ხბოს ნახვის შესახებ. რეალურ ცხოვრებაში იგი მეოცნება, თუ რამდენად კარგი იყო, რომ მისი ყოფილი შეყვარებული მიყვარს და ზრუნვა მას. მას უჭირდა მისი გაშვება.