არმაგედონი

არმაგედონის შესახებ ოცნება განასახიერებს დაუნდობელ ბრძოლას ან კონფლიქტს გამოღვიძებულ ცხოვრებაში. რთული ან სტრესული სიტუაციაა, რომელიც მოითხოვს თქვენს ყურადღებას და ენერგიას მის წინაშე დგომისთვის. არმაგედონი შეიძლება აღმოჩნდეს სიზმარში, როდესაც პირისპირ ან სიტუაციის წინაშე უნდა დგახართ, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ამის თავიდან ასაცილებლად.