აბრევიატურა

სიზმრის შესახებ ოცნება ამ ასოების სიმბოლიზმზე დაფუძნებული მნიშვნელობათა ერთობლიობას წარმოადგენს. იხილეთ ანბანის თემატიკის განყოფილება, უფრო ღრმა შეხედულებისამებრ, ასოების სიმბოლიზმზე. შეეცადეთ ნახოთ, როგორ შეიძლება თითოეულ წერილს ინდივიდუალურად მიმართოს თქვენი ცხოვრება და შემდეგ დააკავშიროთ ისინი უფრო რთული მნიშვნელობის მისაღებად. ალტერნატიულად, აბრევიატურა შეიძლება უფრო პიროვნულ მნიშვნელობას იძენს, იმ ადამიანებზე ან სიტუაციებზე დაყრდნობით, რომელთა საფუძველზეც განიცდი მას. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რომელი გრძნობები ან რწმენა გამოირჩევა ყველაზე მეტად, როდესაც ნახავთ აბრევიატურა.