Კანი

კანის სიზმარი სიმბოლოა გონებრივ და ემოციურ საზღვრებს თქვენს, სხვა ადამიანებსა და მისი ცხოვრების მოვლენებს შორის. ეს არის როგორ იცავდეთ ან აღუდგეთ თავდასხმებს მათ ეგოზე ან გრძნობებზე. არ კანის რომ სიმბოლოს სრული დაუცველობის უარყოფითი გავლენა და ემოციური შეტევა. იხილეთ სხვა კანის გარეშე წარმოადგენს ასპექტს მისი პიროვნების არ უნარი წინააღმდეგობა გავლენა. დადებითად, ხედავს ვინმე კანის გარეშე შეიძლება ასახავდეს ასპექტი თავს, რომ განიცდის ძლიერი ემოციური გავლენა. გაცილება არსებები რომ burrow ქვეშ კანის სიმბოლურად პრობლემა, რომელიც bug ან, რომ დადგა თქვენ. გთხოვთ, იხ რასის, კანის ფერის და კულტურა თემა განყოფილებაში უფრო სიღრმისეული Look at ფერის კანი.