სასჯელაღსრულების სისტემა

სასჯელაღსრულების შესახებ ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს. გრძელვადიანი შეზღუდვა ან შეზღუდვები. თქვენ ასევე გრძნობს, რომ თქვენი ცხოვრება დაახლოებით შემოიფარგლება და არ აძლევენ, რაც გსურთ. ალტერნატიულად, სასჯელაღსრულების დაწესებულებამ შეიძლება აისახოს იზოლირება ან შეზღუდვები, რომლებიც თავს კონტროლირებად ან საშინლად გრძნობს.