პანდორას ყუთი

პანდორას ოცნება ყუთია, იმედი მიუთითებს. სულ მალე, ამას ერთჯერად უკეთესად განიცდიან. ალტერნატიულად, ეს სიმბოლოა თქვენი ცნობისმოყვარეობისა, თქვენი ქვეცნობიერი აზრებისა და მათი გამოხატვის აუცილებლობის შესახებ.