ჰარპუნი

ძარცვის ოცნება დიდ პრობლემას ან სიტუაციას წარმოადგენს, რომელიც პირველად უნდა მოგვარდეს.