არქეოლოგია

არქეოლოგიის შესახებ ოცნება სიმბოლოა თქვენი წარსულის შესწავლით, ან შეეცადეთ მოიძიოთ წარსული გამოცდილების საფუძველზე არსებული სიტუაციების შესახებ.