არქიტექტორი

ოცნება არქიტექტორის შესახებ, რომელიც სიმბოლოა რთული დაგეგმვა ან მომზადება. თქვენ ან ვინმე, ვისაც აქვს უნიკალური ფიქრი, რომ ყველაფერი მოხდეს. მშვენივრად კულტივირებული შედეგი ან სიტუაცია. ოცნების არქიტექტორს შეუძლია ასახოს სურვილი, რომ დარწმუნდეს, რომ იდეები ან გეგმები ხორციელდება ზუსტად ისე, როგორც განზრახულია. გარდა ამისა, ოცნების არქიტექტორს შეუძლია ასახოს უმაღლესი გამოცდილება. უარყოფითად, არქიტექტორს შეუძლია წარმოაჩინოს უმაღლესი ექსპერტიზის ან გამოცდილების ბოროტად გამოყენება.