მალამო

იხილეთ მალამო, როგორც ოცნება, მეოცნებლისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით. ეს ოცნება სამკურნალო პროცესს ნიშნავს. იგი ასევე გულისხმობს ახალი მეგობრობის ჩამოყალიბებას, რაც სასარგებლო და სასიამოვნო იქნება.