ქვევრი

სიზმარში ოცნება და მინახვა სიზმრის ორაზროვანი სიმბოლოა. ამის შესახებ სიზმრებმა შეიძლება სიმბოლოს იდეების, ცოდნის ან ემოციების გამოვლინება. შეიძლება სხვები გაასხვისოთ თქვენს ნაწლავებზე და გაუზიაროთ საკუთარი თავის ის ასპექტები, რომლებიც ადრე დაზოგეთ თქვენთვის.