ქვები დააგდეს

ოცნება იმის თაობაზე, რომ კლდეზე გადახვიდეთ წყალში, წარმოადგენს სიმბოლოს მცდელობას, დაადასტუროს თუ რამდენად გასაოცარია იდეა ან პრობლემის გადაჭრა. პრობლემის ამოღების მცდელობა წარმოუდგენლად მარტივი ან გამოცდილი გამოსავლით.