ბურბი

თუ ოცნებობთ ბურღვაზე, მაშინ ასეთი ოცნება ამპარტავნობაზე მეტყველებს. თქვენი ოცნების საუკეთესო ინტერპრეტაციის მისაღებად, იხილეთ დაკრძალვის მნიშვნელობა.